جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

مسایل شهری  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-geo/fa/page/asfa156292

این مفهوم را دانلود کن: