جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مناطق آب و هوایی > مناطق سرد و خشک

مرجح

مناطق سرد و خشک  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-geo/fa/page/asfa156312

این مفهوم را دانلود کن: