جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

گواهی نامه رانندگی  

نامرجح

  • تصدیق رانندگی

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-geo/fa/page/asfa273471

این مفهوم را دانلود کن: