جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

ساختمان ها > ساختمان های تجاری

مرجح

ساختمان های تجاری  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-geo/fa/page/asfa276047

این مفهوم را دانلود کن: