جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

چوب  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-geo/fa/page/asfa327583

این مفهوم را دانلود کن: