جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Treaties > Treaty of Erzerum

مرجح

Treaty of Erzerum  

اعم

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-his/fa/page/asfa153552

این مفهوم را دانلود کن: