جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

اصطلاح نامه نگاری  

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lib/fa/page/asfa322845

این مفهوم را دانلود کن: