جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

برای این اصطلاح، مفهومی در این زبان نیست.

مرجح

مدیریت خدمات فناوری اطلاعات (fa)  

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lib/fa/page/asfa1528909

این مفهوم را دانلود کن: