جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

فناوری اطلاعات  

نامرجح

  • تکنولوژی اطلاعات

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lib/fa/page/asfa154671

این مفهوم را دانلود کن: