جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

китобхонашиносӣ ва маълумотдаҳӣ  

نوع

  • مجموعه

نامرجح

  • کتابخانه شناسی و معلومات دهی
  • кэтобдорӣ ва эттэлоьрасонӣ

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lib/fa/page/asfa1704243

این مفهوم را دانلود کن: