جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

اصطلاح نامه های چندزبانه  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lib/fa/page/asfa154486

این مفهوم را دانلود کن: