جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

Macrothesauri  

اعم

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lib/fa/page/asfa154488

این مفهوم را دانلود کن: