جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

زبان های نمایه > زبان های کنترل شده

مرجح

زبان های کنترل شده  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lib/fa/page/asfa154626

این مفهوم را دانلود کن: