جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

информационно-библиотечное дело  

نوع

  • مجموعه

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lib/fa/page/asfa1704242

این مفهوم را دانلود کن: