جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

برای این اصطلاح، مفهومی در این زبان نیست.

مرجح

اصطلاح نامه نگاری (fa)  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lib/fa/page/asfa322845

این مفهوم را دانلود کن: