جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

Meta Thesaurus  

اعم

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lib/fa/page/asfa322848

این مفهوم را دانلود کن: