البحث في المفردات

لغة المحتوى

معلومات المفردات


الموضوع

زبان شناسی رایانه ای
معنی شناسی
دستور زبان
Grammar
Computational Linguistics
نشانه شناسی
مکتب های زبان شناسی
Phonology
Semantics
آواشناسی
Historical Linguistics
Phonetics
Linguistic Schools
Graphonomy
واج شناسی
نوشتارشناسی
Semiology
زبان شناسی تاریخی

الوصف

این اصطلاحنامه خرد یکی از حوزه‌های اصطلاحنامه فرهنگی ایران (اصفا) به زبان‌های فارسی، عربی، انگلیسی و روسی است. همچنین شامل اصطلاحات مرجح فارسی به خط سیریلیک و اصطلاحات تاجیکی به خط سیریلیک و نیز خط فارسی است.همکاران ویراست دوم سه‌زبانه اصطلاحنامه فرهنگی ایران فتانه ترکاشوند و نرگس قدیمی بودند. برابرنهاده‌های انگیسی اصطلاحات را علی کربلایی نوروز وسید شمس‌الدین میرابوطالبی انجام داده‌اند. در ویراست بعدی مرتضی رزم‌آرا برابرنهاده‌های روسی و تاجیکی را به آن افزود. سپس داده های اصفا ‌در نرم افزار جامع کتابخانه ملی ایران (رسا) ویرایش و به SKOS/RDF تبدیل و اکنون در پلتفرم Skosmos در دسترس است.
مجری طرح SKOS/RDF سعیده اکبری داریان بوده است.آزیتا مالمیر ویرایش محتوایی و شکلی داده ها در رسا را برعهده داشته است. علیرضا بدرلو داده ها را تبدیل و پاکسازی کرده است. و حسن باقری مهابادی شخصی‌سازی‌هایSkosmos را انجام داده است.
Skosmos ‌در تنظیم سلسله مراتبی هر زبان، چنانچه معادلی در آن زبان در داده ها نباشد، اصطلاح مرجح عربی و در صورت نبود آن، اصطلاح مرجح فارسی را قرار داده است.
امیدواریم با اظهار نظر، پیشنهادها و نقدهای حرفه‌مندان علم اطلاعات و دانش‌شناسی، کاستی ها رفع و بر غنای این اصطلاحنامه افزوده شود.
This micro-thesaurus is one of the domains of Iranian cultural thesaurus (ASFA) in Persian, Arabic, English and Russian languages. Also it includes preferred Persian terms in Cyrillic script and Tajik terms in Cyrillic script as well as Persian script. The collaborators of the second trilingual edition of the Iranian Cultural Thesaurus were Fataneh Torkashvand and Narges Qadimi. English equivalents prepared by Ali Karbalaie-Nowroz and Seyyed Shamsodin Miraboutalebi. Morteza Razmara added Russian and Tajik equivalents to the next edition. So ASFA data of National Library of Iran software (RASA) was improved and converted to SKOS/RDF. This thesaurus now is available on Skosmos platform.
Saeedeh Akbari Daryan supervised the project SKOS/RDF. Azita Malmir edited and formed the data. Alireza Badrlou converted and cleaned up the data., and Hasan Baqeri-Mahabadi undertook customizations of Skosmos.
In setting the hierarchy of each language in Skosmos, if we couldn’t find an equivalent for a term in one language, the Arabic preferred term is provided. If Arabic equivalent was not found, the Persian preferred term is used.
We sincerely hope to receive comments and suggestions from the LIS professionals in order to enrich our work.

الناشر

National Library and Archives of Iran
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

المنشئ

Khosravi, Fariborz
خسروی، فریبرز

المساهم

Akbari Daryan, Saeedeh
Qadimi, Narges
Razmara, Morteza
Torkashvand, Fattaneh
Karbalaie Nowroz, Ali
میرابوطالبی، شمس‌الدین
Badrlou, Alireza
اکبری داریان، سعیده
Miraboutalebi, Seyyed Shamsodin
ترکاشوند، فتانه
باقری مهابادی، حسن
مالمیر، آزیتا
رزم آرا، مرتضی
قدیمی، نرگس
کربلایی نوروز، علی
Malmir, Azita
بدرلو، علیرضا
Baqeri Mahabadi, Hasan

تاريخ الإنشاء

چهاردهم دی ۱۴۰۰
4 January 2022

المُعَرِّف

صاحب الحقوق

سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
National Library and Archives of Iran

النوع

اصطلاحنامه
Thesaurus

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa

العدد الكلي للمصادر وفقا للنوع

النوعالعدد

العدد الكلي للمصطلحات وفقا للغة

اللغة المصطلحات المفضلة المصطلحات البديلة المصطلحات المخفية