جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

علم اللغة > علم الالفاظ

مرجح

علم الالفاظ  

نامرجح

  • علم الاصوات

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154034

این مفهوم را دانلود کن: