جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

علم اللغة > علم الالفاظ > علم اللغة مختربی

مرجح

علم اللغة مختربی  

نامرجح

  • السمعیات أکوستی
  • سمعیات أکوستی
  • علم الأصوات

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154035

این مفهوم را دانلود کن: