جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

الأبدال  

نامرجح

  • أبدال

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154040

این مفهوم را دانلود کن: