جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

الأختصارات  

نامرجح

  • المحفوظات المختصرة
  • أختصارات
  • محفوظات المختصرة

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154043

این مفهوم را دانلود کن: