جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

عناصرالترجمة > التجدید

مرجح

التجدید  

نامرجح

  • تجدید

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154058

این مفهوم را دانلود کن: