جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

عناصرالترجمة > الترابط

مرجح

الترابط  

نامرجح

  • ترابط

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154068

این مفهوم را دانلود کن: