جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

الترجمة > الترجمة المکتوبة > الترجمة التامة

مرجح

الترجمة التامة  

نامرجح

  • ترجمة التامة

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154083

این مفهوم را دانلود کن: