جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

الترجمة > الترجمة المکتوبة > الترجمة المحدودة

مرجح

الترجمة المحدودة  

نامرجح

  • ترجمة المحدودة

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154086

این مفهوم را دانلود کن: