جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

علم اللغة > علم النحو > علم الصرف > الترکیب (علم اللغة)

مرجح

الترکیب (علم اللغة)  

نامرجح

  • ترکیب (علم اللغة)

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154094

این مفهوم را دانلود کن: