جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

المورفیم > المورفیم المقید

مرجح

المورفیم المقید  

نامرجح

  • مورفیم المقید

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154117

این مفهوم را دانلود کن: