جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

الدعامة  

نامرجح

  • النبر
  • دعامة
  • نبر

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154121

این مفهوم را دانلود کن: