جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

اسالیب الکتابة > الاختزال

مرجح

الاختزال  

نامرجح

  • اختزال

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154122

این مفهوم را دانلود کن: