جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

الجملة > الجملة الطلبیة

مرجح

الجملة الطلبیة  

نامرجح

  • جملة الطلبیة

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154131

این مفهوم را دانلود کن: