جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

الجملة > الجملة الاستفهامیة

مرجح

الجملة الاستفهامیة  

نامرجح

  • جملة الاستفهامیة

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154132

این مفهوم را دانلود کن: