جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

الجملة الموجبة  

نامرجح

  • جملة الموجبة

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154135

این مفهوم را دانلود کن: