جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

ابحاث علم اللغات > التایبولوجیا

مرجح

التایبولوجیا  

نامرجح

  • تایبولوجیا
  • معرفةالأنواع
  • معرفةالجنس

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154190

این مفهوم را دانلود کن: