جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

اللغة البولندیة  

نامرجح

  • لغة البولندیة

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154257

این مفهوم را دانلود کن: