جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

العائلة اللغویة > اللغات الفنلندیة الاوغرائیة

مرجح

اللغات الفنلندیة الاوغرائیة  

نامرجح

  • لغات الفنلندیة الاوغرائیة

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154292

این مفهوم را دانلود کن: