جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

العائلة اللغویة > اللغات المالاویةالبولنزیة

مرجح

اللغات المالاویةالبولنزیة  

نامرجح

  • لغات المالاویةالبولنزیة

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154294

این مفهوم را دانلود کن: