جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

انواع الترجمة > اسلوب التعبیر

مرجح

اسلوب التعبیر  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154315

این مفهوم را دانلود کن: