جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

اسالیب الترجمة > الاسلوب غیرالمباشر > العثور علی المرادف

مرجح

العثور علی المرادف  

نامرجح

  • عثور علی المرادف

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154363

این مفهوم را دانلود کن: