جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

اللغویون > علماء بفقه اللغة

مرجح

علماء بفقه اللغة  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154367

این مفهوم را دانلود کن: