جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

علم اللغة > علم تطورالمعانی > علم تطورالمعانی المنطقی

مرجح

علم تطورالمعانی المنطقی  

نامرجح

  • التبیین الصوری
  • تبیین الصوری

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154371

این مفهوم را دانلود کن: