جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

المؤنث  

نامرجح

  • مؤنث

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154393

این مفهوم را دانلود کن: