جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

واج ها (fa) > الألوفون

مرجح

الألوفون  

اعم

نامرجح

  • ألوفون

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154415

این مفهوم را دانلود کن: