جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

برای این اصطلاح، مفهومی در این زبان نیست.

واج ها (fa) > الألوفون > واجگونه های وابسته (fa)

مرجح

واجگونه های وابسته (fa)  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154417

این مفهوم را دانلود کن: