جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

اللغات > اللهجات

مرجح

اللهجات  

نامرجح

  • لهجات

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa1697567

این مفهوم را دانلود کن: