جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

اللغة الرسمیة  

نامرجح

  • لغة الرسمیة

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa1697573

این مفهوم را دانلود کن: