جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Morphemes > Bound Morpheme

مرجح

Bound Morpheme  

اعم

نامرجح

  • Dependent Morpheme

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154117

این مفهوم را دانلود کن: