جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Linguistic Families > Swahili Language

مرجح

Swahili Language  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154241

این مفهوم را دانلود کن: