جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Linguistic Families > Indo-European Languages > Baltic-Slavic Languages

مرجح

Baltic-Slavic Languages  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154276

این مفهوم را دانلود کن: