جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Linguistic Families > Finno-Ugrian Languages

مرجح

Finno-Ugrian Languages  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154292

این مفهوم را دانلود کن: