جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Linguistics > Linguistic Schools > American Structuralism

مرجح

American Structuralism  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154387

این مفهوم را دانلود کن: